Suomeksi  In English

Tietosuojaseloste

22.05.2018

Rekisterinpitäjä:
Idäntie Ky – Österled Kb
Tiemestarinkatu 5
20360 Turku
info@idantie.fi


Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Anne Orava
Tiemestarinkatu 5, 20360 Turku
anne.orava@idantie.fi


Rekisterin nimi:
Asiakasrekisteri


Asiakastietojen kerääminen:
Tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja niitä täydennetään sen aikana tarvittaessa.
Asiakasrekisterin muodostavat seuraavat tiedot: Nimi ja yhteystiedot, laskutustiedot, y-tunnus,
asiakasnumero, kieli, sähköpostiosoite tarvittaessa.


Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus:
Rekisterissä olevia asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteiden hallinta ja hoitaminen, palveluiden tuottaminen, laskutus, maksujen valvonta,
maksujen perintä, laskujen maksu.


Asiakastietojen siirrot ja luovutukset:
Asiakastietoja voi siirtyä kolmansille osapuolille sähköisen taloushallinto-ohjelmiston käytön
(tilitoimisto) ja ulkoisten tietotekniikkapalvelujen käytön yhteydessä. Maksamattomien laskujen
perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa perintätoimistolle.
Tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun vastaavaan.


Asiakastietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:
Asiakastietojen siirtyessä kolmansille osapuolille (sähköisen taloushallinto-ohjelmiston käytön
yhteydessä) tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA-maiden ulkopuolelle lakia ja asianmukaisia
suojatoimia noudattaen. Rekisterinpitäjän toimesta kuljetusten yhteydessä asiakastietoja voidaan
luovuttaa EU-/Eta-maiden ulkopuolelle (laskutustiedot, ilmoitukset satamiin).


Asiakastietojen säilyttäminen/oikeudet:
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa tallennetut itseään koskevat tiedot sekä
oikeus pyytää virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista.
Lisäksi asiakas voi vaatia tietyissä tilanteissa poistamaan häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä.
Tiedot korjataan kuukauden kuluessa korjauspyynnön vastaanottamisesta.
Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yllä olevaan yhteyshenkilön
osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.
Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde säilyy, tai kun niiden säilyttäminen ei enää ole
tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.


Tietoturva:
Tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietoja
käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolosopimus.


Selosteen muuttaminen:
Rekisterinpitäjä päivittää tätä tietosuojaselostetta tietojen tai lainsäädännön muuttumisen
perusteella.

Toteutus: JPmedia